NÕUANDEID PESUMASINA JA KUIVATI OSTMISEKS

pesumasinad Kodutehnika hulgas on pesumasin selliseks, mille valimine-ostmine nõuab eeltööd ja süvenemist. Eelkõige kaasaegsed seadmed võivad olla komplitseeritud oma erinevate näitajate ja hooldusvajaduste poolest.

Pesumasin on tavaliselt investeering aastateks kui mitte aastakümneteks, seega kodu-pere vajadused on mõistlik enne uue seadme ostmist läbi mõelda.

Laadimine eest või pealt

Pesumasinad jagunevad laias laastus kaheks nende täiteava asukoha põhjal – kas juurdepääs trumlile on seadme pealt või eest. Eestlaetavat masinat pooldatakse, kui seadme jaoks kodus ruumi jagub ja kui seadme pealispinda kavatsetakse kasutada, nt kuivati jaoks. Pealtlaetava masina eelisteks peetakse kitsamat konstruktsiooni ja paremini kinnitatud trumlit.

Valik pealt- või eestlaetava masina vahel põhimõtteliselt on mõjutatud sellest, kui palju ruumi kodus seadme paigutamiseks on. Lähtuma peab pesumasina sügavusest ja kõrgusest. Reeglina on masina sügavuseks 33 cm kuni 65 cm ja keskmine kõrgus ligikaudu 85 cm. Kui ala, kuhu on kavandatud pesumasinat panna, ei sea piiranguid pesumasinale, siis võib otsuse teha toetudes sellele alusel, kas eelistatakse pealt või eest laadimist.

Mõlemat tüüpi trumli juurdepääsuga pesumasinaid on olemas ka kitsamates mõõtmetes, aga sellisel juhul on ka seadmete hinnad kallimad.

Kui ruumi küsimus on läbi mõeldud, on kord pesupesemise vajaduste hindamise käes ehk täpsemalt, mis riideid, kui tihti ja millises koguses pesumasinaga pestaks.

Kuna pesumasin on seade, mille tööiga on 10 aasta kandis, siis pesupesemisvajadusi hinnates tasuks ka hinnata, et kas need vajadused eesolevate aastate jooksul ei muutu.

Väike või suur pesumasin?

Pesumasinate trumli suurus võib olla vahemikus 2,5-9 kg. Väikse pesumasina suurus jääb 2,5-5 kg kanti ja suure masina mahutavus algab 5 kg-st. Tavaliselt väiksest masinast piisab kuni kaheinimese pesupesemisvajaduste katmiseks või väikeses koguses pesu pesemiseks. Kui pesumasinat kasutatakse ka muude suuremate esemete pesuks (nt tekid, vaibad jne), siis tasub hinnata, kas need väiksesse pesumasinasse sisse mahuvad, st nii luugist sisse kui ka trumlisse sisse.

Programmide valik

Pesupesemiseks on masinatel tavaliselt erinevad programmid (kuni 20). Programmid hõlmavad vee temperatuuri, veekulu, tsentrifuugimise kiirust ja ka pesupesemise aega. Programmide hulgas võivad olla eelpesu (eriti määrdunud riiete jaoks), järelloputus (allergikute jaoks), kiirpesu (vähemäärdunud riiete jaoks), kangamaterjali arvesse võtvad programmid jt.

Moodsatel pesumasinatel võib olla ka erinevaid loputusprogramme.

Loputus sisaldab tavaliselt 3-5 vee vahetust, mis võib 50liitrise pesutsükli puhul tähendada kuni 40 liitrit vett. Järelloputuse korral võib olla võimalus loputusi teha kuni 7 korda. Järelloputust võib vaja olla pehme vee, õrna pesu või allergikute pesu pesemise korral.

Kuivatamine

Olenevalt sellest, kas on olemas eraldi koht pesu kuivatamiseks, on võimalik masinale lisaks soetada eraldi kuivati. Kui see on aga liiga kulukaks lahenduseks, siis alternatiivina on võimalik valida masin, mis lisaks pesemisele funktsioneerib ka kuivatina.

Võimalikult kuiva pesu saamiseks oleks hea, kui tsentrifuugimisvõimsus oleks ligikaudu 1000 pööret/minutis. Turul saadaolevate masinate vastav näitaja on tavaliselt 800-1600 pööret/minutis.

Säästlikkuse nõuded

Kodumasinate (sh pesumasinate) energiatõhusus on tänapäeval oluliseks teemaks nii riiklikult kui ka rahvusvaheliselt ning seda valdkonda reguleeritakse Euroopa Liidu tasandil. ELi direktiiviga on sätestatud pesumasinate energiatõhususe klassid ning klasside määramine põhineb näitel, kus täis masinaga pestakse puuvillast pesu temperatuuril 60 °C (vee lähtetemperatuuriks on 15 °C).

Energiatõhususe klasse tähistatakse tähtedega A-G, kus A tähistab head tõhusust ja G tähistab puudulikku tõhusust. Kuna kaasaegsete pesumasinate energiatõhususe valdkonnas on toimunud palju arenguid, on lisatud klassid A+++, A++ ja A+ eriti hea tõhususe tähistamiseks. On selgitatud, et eriti hea tõhususega pesumasina (klass A+++) ja tõhusa pesumasina (klass A) energiakulu erinevus võib olla üle 50%.

Tõhususkategooriaid Ast kuni Gni kasutatakse ka pesumasina pesemistulemuse ja kuivatamise tulemuse hindamiseks.

Pesumasina pesemistulemuse puhul on väga tõhusate ja tõhusate tulemuste vahel raske pelgalt peale vaadates vahet teha.

Pesumasina energia- ja veekulu kohta on üldjuhul esitatud info seadme spetsifikatsioonides kujul aastane kilovattide kulu teatud arvu pesutsüklite ning liitrit/aastas teatud arvu pesutsüklite kohta. Need näitajad aga kehtivad teatud standardprogrammi kohta (nagu eespool esitatud – puuvillase pesu pesemine 60 °C temperatuuril, milleks kasutatakse 15 °C külma vett.

Kaasaegsete masinatega on võimalik säästlikult pesu pesta, kui kasutada madalaid pesutemperatuure, nt teatud masinatega saab pesta 20 °C temperatuuriga ja pesu tulemuslikkus tagatakse eelleotamisega.

Pesumasina juhtpaneel

Moodsatel masinatel on elektrooniline või puutetundliku ekraaniga juhtpaneel. Soovitatav on veenduda, et pesumasinaga ümberkäimine juhtpaneeli abil oleks kasutajale piisavalt lihtne (programmi valimine, korrigeerimine, veateadetest arusaamine, tsentrifuugi pöörete arvu määramine, viitstardi seadistamine jne).

Täiendavad pesumasina funktsioonid

Uuendatud masina mudelid pakuvad kasutajale järgmiseid erifunktsioone:

– pesuaine automaatne doseerimine ja pestava pesu eelkaalumine – automaatne doseerimine aitab vältida liigset pesuvahendi kasutamist ühe pesu korral. Selleks on loodud süsteem, kus kasutaja paneb masinasse kord teatud perioodi jooksul suurema koguse pesuvahendit ja masin ise võtab sealt vajaliku koguse. Pestava koguse eelkaalumine aitab säästlikult kasutada vett, st masin võtab just nii palju vett, kui tsükli käitamiseks on vaja;

– auru kasutamine pesemise ja kuivatamise käigus paremate tulemuste saamiseks (õrnem pesu, vähem kortse tekitav kuivatamine);

– otseveoga trummel on töökindlam, kuna trumlirihma puudumisel ei ole ohtu, et see katki läheks, ning lisaks kaasneb selle lahendusega väiksem müratase;

– ajaseadesüsteem ja viitstardifunktsioon võimaldavad kasutajal seada pesumasina tööaja enda plaanidega paremini kokkusobivaks – kiirendada tsükli kestust või seada tsükli algusaeg soodsama energiahinna perioodile;

– täiendavalt võib veel olla automaatne vee sisselaske süsteem, lekkekaitsesüsteem, vahukontroll, eestlaetava pesumasina luugi lukk, mürakontroll.

Kuidas hooldada pesumasinat?

Pesumasin vajab hooldust nagu kõik muudki seadmed – on mõttekas uurida järgi, kas garantii kehtib kogu pesumasinale või selle mõnele osale, kuidas pääseb ligi erinevatele masina osadele, kus asuvad erinevad filtrid ja kui tihti neid tuleb puhastada ning kuidas tagada, et pesumasina eluiga oleks võimalikult pikk. Pesumasina ehituslikust aspektist tasub pöörata tähelepanu veepaagi materjalile, st kas see on plastist, emailitud või roostevabast terasest.

Pesumasinate hinnad tavaliselt peegeldavad nii tootja nime, tõhusklassi, füüsilist suurust kui ka lisavarustuse (eriprogrammide, funktsioonide) olemasolu. Pesumasinat hankides tasub korraks mõelda ka sellele, et kui peaks tekkima seadme rike, siis kas Eestis on olemas tootja esindaja, kuhu pöörduda rikke kõrvaldamiseks (nii garantii ajal kui ka pärast seda), ja kui kulukaks võiksid hilisemad remonditööd osutuda.

Vaata siit rohkem infot-  http://www.1a.ee/suur_kodutehnika/eestlaetavad_pesumasinad_front_load