KUIDAS OSTA PESUMASINAT?

pesumasinad 1a.eeKoduseadmete hulgas on pesumasin selliseks, mille valimine-ostmine nõuab eeltööd ja süvenemist. Pesumasin peab koduga kokku sobima – nii mõõtmete, mahu, vajaduste kui ka vastupidavuse poolest.

Kui tundub, et erinevaid üksikasju, mille peale mõelda, on palju, siis igaüks neist pakub tarbijale võimalust säästmiseks. Enne masina soetamist tasub analüüsida, millised on pesu pesemise puhul kõige tähtsamad nõudmised.

Kas luuk või aken?

Pesumasinad jagunevad laias laastus kaheks nende täiteava asukoha põhjal – kas täitmine käib eest või pealt. Eestlaetavat masinat pooldatakse, kui seadme jaoks kodus ruumi jagub ja kui seadme pealispinda kavatsetakse kasutada, nt kuivati jaoks. Pealtlaetava masina eelisteks peetakse kitsamat konstruktsiooni ja paremini kinnitatud trumlit.

Valik pealt- või eestlaetava masina vahel sisuliselt on mõjutatud sellest, kui palju ruumi kodus seadme paigutamiseks on. Kui rääkida pesumasina jaoks olemasolevast ruumist, on vaja teada selle ala kõrgust ja sügavust. Üldiselt on masina sügavuseks 33-65 cm ja kõrgus keskmiselt 85 cm. Kui ruum ei sea piiranguid pesumasinale, siis võib aluseks võtta selle, kas eelistatakse pealt või eest laadimist.

Mõlemat tüüpi trumli juurdepääsuga pesumasinaid on olemas ka kitsamates mõõtmetes, aga sellisel juhul on ka seadmete hinnad kallimad.

Kui ruumi küsimus on läbi mõeldud, on kord pesupesemise vajaduste hindamise käes ehk täpsemalt, mis riideid, kui tihti ja millises koguses pesumasinaga pestaks.

Siinkohal tasub uut masinat hankides võtta aega ka selleks, et hinnata, millised on eespool osutatud vajadused pikemas perspektiivis. Üldiselt hinnatakse pesumasina tööeaks vähemalt 10 aastat – selle aja jooksul võivad pesupesemisvajadused muutuda.

Pesumasina trumli mahutavus

Pesumasinate trumli suurus on vahemikus 2,5-9 kg. Väikse pesumasina suurus jääb 2,5-5 kg kanti ja suure masina mahutavus algab 5 kg-st. Tavaliselt väiksemahulisest masinast piisab kuni kaheinimese pesupesemisvajaduste katmiseks või väikeses koguses pesu pesemiseks. Kui pestakse lisaks riietele ka muid suuremõõtmelisi esemeid, siis tasub selgitada, kas need väiksesse pesumasinasse sisse mahuvad, st nii luugist sisse kui ka trumlisse sisse.

Pesu- ja loputusprogrammid

Tavaliselt soovitatakse masin võimalikult täis laadida, et mitte kulutada liigselt energiat ja vett. Väiksemate koguste pesemise korral on teatud masinate puhul võimalik valida ka väiksema ressursikuluga pesuprogramme (nt kiirprogramm kergemini määrdunud riiete jaoks, 1/2 programmi). Pesuprogramme võib olla pesumasinal mitmeid (kokku nt 8-19) – tasub mõelda, mis programme kindlasti vaja läheks (nt allergikute jaoks on oluline kasutada lisaloputust, eelpesu eriti määrdunud riiete pesemiseks, kiirprogramm vähemäärdunud riiete jaoks, õrna pesu ja eritekstiilide pesemiseks mõeldud programmid jne).

Kaasaegsed pesumasinad võivad pakkuda ühtlasi ka mitmeid loputusvõimalusi.

Keskmiselt hinnatakse, et üheks tsükliks kasutab masin 50 liitrit vett, milles 40 liitrit kulub loputamiseks. Tavaliselt hõlmab loputamine 3-5 vee vahetust ning iga loputuse järel toimub tsentrifuugimine. Teatud masinatel annab aga loputuse kordi suurendada kuni 7 korrani (sellisel juhul on ka kulutatud vee hulk suurem). Täiendav loputus võib osutuda oluliseks allergikute pesu pesemise ja õrna pesu pesemise jaoks ning pehme vee korral.

Kus ja kuidas kuivatada?

Olenevalt sellest, kas on olemas eraldi koht, kus pesu saab kuivatada või mitte, on võimalik masinale lisaks osta eraldi kuivatusmasin. Kui see on aga liiga ruumi- ja energiakulukaks lahenduseks, siis alternatiivina on võimalik valida pesumasin, mis lisaks pesemisele funktsioneerib ka kuivatina.

Kuivati puhul on vajalik, et masin tsentrifuugiks pesu kiirusel vähemalt alates 800 pööret/minutis. Tänapäeval on enamus pesumasinate tsentrifuugimisvõimsuseks 1000-1600 pööret/minutis. Mida suuremat tsentrifuugimisvõimsust kasutada, seda kuivem on pesu.

Pesumasina ja kuivati energiatõhusus

Kodumasinate (sh pesumasinate) energiatõhusus on tänapäeval oluliseks teemaks nii riiklikult kui ka rahvusvaheliselt ning seda valdkonda reguleeritakse Euroopa Liidu tasandil. Pesumasinate klassifikatsiooni aluseks on puuvillase pesu pesemine temperatuuril 60 °C täislaetud pesumasina korral ning 15 °C-se temperatuuriga külma vee korral.

Energiatõhususe määramiseks kasutatakse tähtede ja plusside kombinatsioone – A+++ kuni A+ eriti hea tõhususe jaoks ning A kuni G väga hea kuni nõrga tõhususe jaoks. Katsed on näidanud, et hea tõhususega pesumasin (A) võib kulutada peaaegu 2 korda rohkem voolu kui väga hea tõhususega pesumasin (A+++).

Lisaks energiatõhususklassidele on sarnased tõhususklassid kasutusel ka pesemistulemuse ja kuivatamise kohta. Nende väljendamiseks kasutatakse samuti tähti A-G.

Masina pesemistulemuse puhul on väga tõhusate ja tõhusate tulemuste vahel keerukas pelgalt silmaga vaadates vahet teha.

ELi direktiiviga on sätestatud ühtlasi, et pesumasina kohta tuleb esitada selle tehnilises spetsifikatsioonis kirjeldus, kui palju energiat ja vett seade kulutab aastas (teatud arvu pesutsüklite kohta teatud pesuprogrammi puhul).

Kaasaegsete masinatega on võimalik säästlikult pesu pesta, kui kasutada madalaid pesutemperatuure, nt teatud masinatega saab pesta 20 °C temperatuuriga ja pesu tulemuslikkus tagatakse eelleotamise abil.

Pesumasina töö määramine

Programmide valik võib toimuda kas vastavat nuppu keerates või elektroonilise või puutetundliku juhtpaneeli kaudu valikut tehes. Olenemata, mis tehnoloogiat on kasutatud masina seadistamiseks, tasub kasutajal enda jaoks selgeks teha, kui lihtne on emma-kumma süsteemiga hakkama saada (programmi sätete määramine ja nende korrigeerimine, võimalike tõrgete selgitamine ja nende kõrvaldamine, erifunktsioonide kasutamine (nt taimer, tsentrifuugimise suurendamine või välja lülitamine).

Nutikad pesumasinad

Kaasaegsed pesumasinad võivad kasutajale pakkuda ka erinevaid lisafunktsioone pesupesemise lihtsustamiseks. Mõned näited sellistest lisavõimalustest oleksid järgmised:

– pesuaine automaatne kasutamine, mis tähendab, et pesumasinasse pannakse korraga suurem hulk pesuainet ja masin ise doseerib sealt sobiva koguse;

– auru kasutamine pesemise ja kuivatamise käigus paremate tulemuste saamiseks (õrnem pesu, vähem kortse tekitav kuivatamine);

– mootori kinnitamine trumli külge veorihma kasutamise asemel – kuna trumli veorihmad amortiseeruvad aja jooksul ning hakkavad tekitama olukorda, kus masin muutub tsentrifuugimisel häälekamaks, siis veorihmata lahendusi võib pidada pikemaealisemateks ja vaiksemateks konstruktsioonilisteks lahendusteks;

– ajaseadesüsteem ja viitstardifunktsioon lubavad tarbijal seada pesumasina tööaja enda plaanidega paremini kokkusobivaks – lühendada tsükli pikkust või seada tsükli algusaeg soodsama elektrihinna ajale;

– täiendavalt võib veel olla eestlaetava pesumasina luugi blokeerimine, automaatne vee sisselaske süsteem, lekkekaitsesüsteem, vahukontroll, mürasummutus.

Mida hoolduse puhul silmas pidada?

Pesumasin vajab hooldust nagu iga muu seade – on mõttekas uurida järgi, kas garantii kehtib kogu seadmele või selle mõnele osale, kuidas pääseb ligi erinevatele masina osadele, kus asuvad erinevad filtrid ja kui tihti neid tuleb puhastada ning kuidas pesumasina eest hoolitseda nii, et selle eluiga oleks piisavalt pikk. Pesumasina konstruktsioonilisest seisukohast on mõtet pöörata tähelepanu veepaagi materjalile, st kas see on plastist, emailitud või roostevabast terasest.

Pesumasinate hinnad üldiselt peegeldavad nii tootja usaldusväärsust, tõhusklassi, füüsilist suurust kui ka lisavarustuse (eriprogrammide, funktsioonide) võimalusi. Masinat hankides tasub mõelda ka sellele, et kui peaks tekkima seadme rike, siis kas Eestis on olemas tootele hooldust pakkuv teenindus, kuhu pöörduda rikke kõrvaldamiseks (nii garantii ajal kui ka pärast seda), ja kui kulukaks see võiks osutuda.

 Kliki ja vaata rohkem- http://www.1a.ee/suur_kodutehnika/eestlaetavad_pesumasinad_front_load